[google-translator]

Kalliolan Setlementti

Kalliolan Setlementti on vuonna 1919 perustettu kolmannen sektorin toimija, joka on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Kalliola tuottaa sosiaalialan palveluja, ylläpitää kansalaisopistoa ja järjestää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Palvelut koostuvat lastensuojelusta, päihde- ja mielenterveystyöstä sekä maahanmuuttajatyöstä.

Sana setlementti tulee englannin kielen sanasta ”to settle” (asettua asumaan, sopeutua, sovittaa). Kalliolan toiminta-ajatuksena on tukea ja auttaa ihmisiä elämänkaaren eri vaiheissa. Toiminnan tavoitteena on läpi elämän kestävän oppimisen mahdollistaminen, elämänhallinnan edistäminen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen tukeminen sekä yhteisöllisyyden toteuttaminen.

Kalliolan työ perustuu setlementtiarvoihin, joiden mukaisesti:

  • Edistämme yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta.
  • Puolustamme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa.
  • Luotamme ihmisen ja yhteisön kykyyn kasvaa ja kehittyä.

Lisätietoja Kalliolan Setlementistä löytyy: www.kalliola.fi