Kieli ja kulttuuri

Kylämajan suomen kielen kurssit ja kerhot

Suomen kielen ryhmissä kohtaavat monista eri kulttuureista ja kieliryhmistä tulevat ihmiset. Ryhmässä opitaan yhdessä ja jaetaan kokemuksia. Ilmapiiri ryhmissä on avoin ja kaikenlaiset kysymykset ovat sallittuja. Puhu Suomea! –huoneessa kohtaat ihmisiä, jotka käyvät suomen kielen ryhmissä. Tällä kertaa esittäytyvät Kiina, Sri Lanka, Intia, Peru ja Suomi.

Many different cultures and languages get together at Finnish groups. People learn and share experiences together. The atmosphere of the groups is open and all kinds of questions are allowed. In theLet´s speak Finnish! –room you can meet people who attend to Finnish groups. At this time we have China, Sri Lanka, India, Peru and Finland.

Suomen kielen alkeet/Finnish for beginners

Maanantaisin klo 10.00 – 11.30 /Every Monday from 10.00-11.30. Ryhmää ohjaavat Kylämajan vapaaehtoiset opettajat. Ryhmään voi osallistua kuka tahansa suomen alkeista kiinnostunut. Ryhmässä aiheina mm. aakkoset, numerot ja yksinkertaiset arkipäivän lauseet. Themes are  alphabets, numbers and simple everyday language for immigrants.

Luetaan yhdessä –verkoston suomen kielen kurssi naisille/
finnish course for ladies

Tiistaisin klo 12.00 – 13.30/Every Tuesday from 12 to 13.30. Ryhmää ohjaavat Akateemiset naiset. Ryhmä on avoin kaikille naisille kielen lähtötasoon katsomatta. Ryhmässä on monta opettajaa ja ryhmä jakautuu kielitason mukaan. The group is facilitated by Academic Women. It is open for everyone. There are many teachers and the group is divided into smaller groups according to the level of the languageskills.

Puhumme Suomea!/Let´s speak Finnish!

Torstaisin klo 11-12. Ryhmää ohjaa suomenkielinen ohjaaja. Aiheet valikoidaan ryhmän toiveiden mukaan. Ryhmä on avoin kaikille. The group is facilitated by a native Finn. The group is open for everyone.

 

Come and join us to learn together!

Vastaa