Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo mentalhälso förening EMF rf ) on
potilasyhdistys mielenterveyskuntoutujille. Tarkoituksenamme on yhdistää ja osallistaa Espoon ja lähikuntien alueen mielenterveysongelmia kokeneita ihmisiä. Teemme myös ennaltaehkäisevää työtä. Toimintamuotomme ovat vertaistuki, vapaehtoistyö, työtoiminta, ryhmät, retket, leirit ja tapahtumat – myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Haluamme, että meitä on helppo lähestyä ja että espoolaiset tuntevat meidät, joten olemme monessa mukana.

Yhdistyksellä on kaksi omaa kohtaamispaikkaa: Lilla Karyll Espoon keskuksessa ja Meriemy Kivenlahdessa. Molemmat paikat ovat avoinna ma-pe klo 9-16.30 ja sinne ovat kaikki tervetulleita juomaan kupin kahvia ja juttelemaan ihmisten kanssa. Pyöritämme myös kahta kaikille avointa yleisökahviota:   Terassikahvio Jorvin sairaalan psykiatrian osaston aulassa sekä Kahvikulma Aurorakodissa. Emyläisiä tapaa myös Raitin Pysäkillä Leppävaarassa ja Matinkylän asukastalo Kylämajassa, jossa meillä on työntekijä 3-4 päivää viikossa. Toimintaamme rahoittavat mm. RAY ja Espoon kaupunki. Ryhmätoimintaan saamme tukea Vihreältä sivistys- ja opintokeskus Visiolta ja TSL:ltä (Työväen sivistysliitto). 

 

Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan, diagnoosia ja/tai lähetettä emme kysele! Suurin osa toiminnastamme on avointa kaikille, mutta vuosittaisen jäsenmaksun (23 €) maksamalla saa Emyn kuukausitiedotteen postissa kotiin ja voi osallistua esim. leireille jäsenhintaan.

 

Lisätietoja Emystä ja toiminnastamme löydät kotisivuiltamme www.emy.fi, josta löydät myös työntekijöidemme yhteystiedot. Emyllä on myös kaikille avoin Facebook-sivu. Tervetuloa mukaan!

 

Emy ry kuuluu Mielenterveyden keskusliittoon, www.mtkl.fi

 

Espoo Mental Health Association EMY

Espoo Mental Health Association (or EMY)  is an association for mental health service users.
Our aim is to unite and involve mental health service users living in Espoo and neighbouring areas. We also do preventive work. Our main activities are peer support, voluntary work,  groups, excursions, camps and events – also in co-operation with other organizations.
We are involved in many different things, so that Espoo residents would know about us and to make us easy to approach. 

 

We have two community meeting places: Lilla Karyll in Espoo Centre and Meriemy in Kivenlahti. Both places are open Mon – Fri 9-16.30 and everybody is welcome to join us for a chat and a cup of coffee! We run two cafeterias open for all: ”Terassikahvio”   in the lobby of Jorvi Hospital psych. unit and ”Kahvikulma” in Aurora-koti. You can also meet Emy employees at Raitin Pysäkki in Leppävaara and in Matinkylä Community House Kylämaja. Our operations are mainly funded by Finnish Slot Machine Association RAY and the City of Espoo. 

 

Everybody is welcome to join our activities, no diagnosis and/or referral needed! Most of the activities are free and open to all, but by paying the annual membership fee (23 €), you receive our monthly information letter by post and can participate in our camps for member’s price.

More information about us can be found (in Finnish) in  our website www.emy.fi, including the contact details of our employees. We also have our own Facebook page,  open for everyone. Welcome aboard!

 

EMY belongs to the Finnish Central Association for Mental Health,
http://mtkl.fi/in-english/

 

Vastaa