Tietoa meistä

Asukastalo Kylämaja on lokakuussa 2011 avattu matalan kynnyksen kohtaamispaikka kaikille ja kaikenikäisille Matinkylä – Olarin asukkaille. Kylämaja on Kalliola settlementin, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä Espoon mielenterveysyhdistyksen EMY:n ylläpitämä.

Kylämaja sijaitsee Matinkylässä (vanhan ostoskeskuksen lähellä) ja toimii sekä olohuoneena jossa voi pistäytyä esimerkiksi kahvilla tai lehtiä lukemassa että myös kaikille avoimien ja suljettujen ryhmien kokoontumispaikkana. Tietoa eri Kylämajan ryhmistä löytyy ylävalikosta.

Asukastalosta löytyy olohuone joka toimii yleisenä kahvittelutilana, keittiö, itsehoitopiste, tietotupa sekä erilaisia ryhmätiloja. Tilat sopivat esimerkiksi asukasyhteisö- ja verkostotapaamisiin sekä erilaisiin kerho- ja ryhmätoimintoihin. Tarkemmat tiedot tiloista ja niiden varauksesta löydät ”Tilat”- kohdasta.

Ryhmien ja avoimien ovien lisäksi Kylämajassa toimii mm. palveluohjaaja Pia Hänninen jolta saa neuvoa ja tukea arjen asioihin sekä vapaaehtoisia ATK tuutoreita, jotka auttavat tietokoneisiin liittyvissä asioissa. Tietoa neuvontapalveluistamme löytyy kohdasta ”Neuvonta”.

Postia voit lähettää Kylämajalaisille osoitteeseen: kylamaja@kalliola.fi

ABOUT US

Asukastalo Kylämaja was opened on October 2011 as a low-threshold meeting place for all people of all ages in Matinkylä – Olari. Kylämaja is maintained by Kalliola settlement, the City of Espoo Social and Health Care and Espoo Mental Health Association EMY.

Kylämaja is located in Matinkylä (near the old shopping center), and works as well as a living room where you can come by for a cup of coffee or to read magazines and also as a gathering place for all the open and closed groups. Information on the various Kylämaja groups can be found in the top menu: “Kerhot”.

In Asukastalo you can find a living room that functions as a general café lounge, a kitchen, self-help point, computer room as well as a variety of group facilities. The facilities are suitable, for example, a resident community and network meetings, as well as a variety of clubs and group activities. More detailed information on the facilities and the reservations you will find in the ”Tilat” -section.

In addition to open doors and group activities, Kylämaja service director Pia Hänninen provides help at every day matters and also volunteer IT-tutors assist and guide in all sorts of computer related issues. Information about the advisory services can be found under the ”Neuvonta” -section.

Contact us by e-mail at: kylamaja@kalliola.fi